home fonte-trainingen
maatwerk in trainingen
coachtrajecten

Gedrag veranderen bij medewerkers (O.B. Mod)

leidinggevenden
de leidinggevende weet welke factoren ongewenst gedrag veroorzaken bij de medewerker en weet hoe hij deze -samen met de medewerker- kan ombuigen. Daardoor kan de medewerker effectiever en positiever functioneren.
Gedrag wordt opgebouwd uit verschillende factoren: door hier meer kennis over te hebben en een gestructureerde methodiek te leren hanteren kan de leidinggevende zijn medewerker positief beïnvloeden en helpen diens gedrag passender te maken voor het functioneren in de baan/de groep collega’s/de bedrijfscultuur. De methodiek die wordt aangeleerd is de Organizational Behaviour Method (O.B. Mod), welke bestaat uit 5 stappen: identificeren, meten, analiseren, intervenieren en evalueren. O.B. Mod is gebaseerd op het verkrijgen van een uiteindelijke win-winsituatie voor zowel de medewerker als de organisatie.
factoren van gedrag, effect van overtuigingen, belemmerende overtuigingen opzoeken en deze gezamenlijk ombuigen tot ondersteunende overtuigingen, zelfsturing door medewerker, oefenen van de 5 stappen aan de hand van cases
6 tot 12 deelnemers
2 à 3 x een dagdeel; hoeveelheid en frequentie in overleg
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van dit product voor jullie organisatie?
Bel of en vraag vrijblijvend informatie aan.