home fonte-trainingen
maatwerk in trainingen
coachtrajecten

WIE HELPT MEE aan concrete, rechtstreekse hulp aan Nepalese kinderen?

Wie helpt mee aan toekomsthulp voor ‘onze’ kinderen in Nepal?
Sinds onze eerste reis naar Nepal (2013) helpen wij een kinderen uit arme gezinnen naar school: we betalen met een aantal mensen het schoolgeld en de bijkomende kosten omdat hun ouders (gidsen en dragers) daartoe niet in staat zijn. Wij geloven in deze kleinschalige vorm van ontwikkelingshulp.
Door de aardbeving van april 2015 raakten de gezinnen van deze kinderen hun huis en bezittingen kwijt geraakt. Zij moesten opnieuw beginnen, terwijl hun enige bron van inkomsten -het toerisme- volledig stil lag en dat voorlopig nog steeds traag op gang komt. Geen werk, geen geld, geen toekomst!
Dit was begin mei 2015 onze oproep aan familie, vrienden en kennissen:

Onze Nepalese vriend Kamal en zijn gezin hebben de aardbeving overleefd maar zijn nu alles kwijt: huis, bezittingen, veiligheid. Dit is de manier waarop hij en zijn vrouw en kinderen nu de nacht moeten doorbrengen. Verschrikkelijk!
Maar we gaan ze helpen, wie doet er mee?'


We hebben toen een kleinschalig plan ontwikkeld om :

*5 getroffen gezinnen rechtstreeks te helpen (iedere gedoneerde euro gaat dus rechtstreeks naar het gezin),
*door hen enige tijd te ondersteunen in hun eerste levensonderhoud met een maandelijks bedrag van 50,-;
*daardoor hebben zij hun handen vrij om hun dorp, hun stad, het land te helpen opbouwen,
*en om nieuwe inkomstenbronnen te vinden.
De actie is goed gegaan. Er kwam genoeg geld binnen om de gezinnen in de moeilijkste tijd te kunnen ondersteunen, zodat zij inmiddels allemaal weer een redelijk dak boven hun hoofd hebben. Werk is er echter nog steeds maar weinig, terwijl de armoede toch al zo groot was. We zamelen dus nog steeds geld in; nu voor het schoolgeld van een steeds verder uitbreidend groepje kinderen van arme ouders.
 
DOE JE MEE??? Iedere gift is nog steeds meer dan welkom, of het nou een eenmalige is van 10 euro of maandelijkse steun van 5 euro: we zijn er blij mee! Iedere keer als we weer genoeg geld bij elkaar hebben ingezameld, gaat er wéer een kansarm kind extra naar school. Zo hopen we structureel mee te helpen aan de verbetering van de positie van het land. Want hoe klein het effect van ons initiatief misschien ook lijkt: ieder kind met een goede opleiding is weer een extra stukje verbetering in de toekomst. Bovendien maken we ieder kind dat naar school kan, enorm gelukkig, zo blijkt.
Rechtstreeks meehelpen om de enorme armoede in Nepal te bestrijden kun je doen door je donatie over te maken op bankrekeningnummer Stichting Helpende Hand Almere:
NL68 TRIO 0197 60 10 06.

Graag bij je donatie het volgende vermelden: 'donatie schoolgelden'

Helpende Hand heeft de ANBI- status ( Algemeen Nut Beogende Instelling) en dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Via de jaarrekeningen van Helpende Hand is voor iedereen controleerbaar dat (met uitzondering van de bankkosten) IEDERE euro die wij binnenkrijgen wordt besteed aan rechtstreekse hulp.
In het kader van dit project ben ik (Linda) toegetreden tot het bestuur van de Stichting Helpende Hand. En een heleboel 'vrienden van Nepal' dragen eveneens hun vrijwillige steentje bij aan de werkzaamheden die hieruit voortkomen.