home fonte-trainingen
maatwerk in trainingen
coachtrajecten

Privacy Reglement Fonte trainingen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Fonte trainingen in het kader van haar activiteiten (training, coaching, procesbegeleiding en onthaastingsreizen).
Door middel van het aangaan van een trainings- coach- en/of begeleidings-traject, of door middel van deelname aan een onthaastingsactiviteit, geef je Fonte trainingen toestemming om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig het gestelde in deze privacyverklaring.


De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en de gegevensbescherming is:
Linda Mol (eigenaar van Fonte trainingen, trainer en coach)
Woudestein 8, 2804 GM Gouda
telefoon: 06 13500234
email: info@fonte-trainingen.nl


De informatie die tijdens, dan wel door middel van, genoemde dienstverlening wordt verkregen is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Je gegevens worden ten alle tijde zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Fonte trainingen verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Fonte trainingen zal persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als deze derden zijn betrokken bij het uitvoeren van de ingekochte diensten. Deze derden zijn eveneens verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en om zorgvuldigheid te garanderen.


Fonte trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. Hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd, te weten: zeven jaar voor bedrijfsadministratiegegevens en twee jaar voor persoonsgegevens (gerekend vanaf het laatste contact).


Fonte trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je denkt aanwijzingen te hebben dat er sprake is van misbruik, neem dan contact op via info@fonte-trainingen.nl.


Fonte trainingen verwerkt de volgende persoonsgegevens:
voor- en achternaam
geboortedatum
adresgegevens
telefoonnummer(s)
e-mailadres
bankrekeningnummer voor facturatie (bij opdrachtgevers)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt Fonte trainingen wanneer je deze info zelf verstrekt bij de afname van de diensten van Fonte trainingen.


Via het hierboven genoemde telefoonnummer en/of e-mailadres van Fonte trainingen kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Fonte trainingen zal je verzoek in behandeling nemen en je, uiterlijk binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kun je eveneens contact opnemen met Fonte trainingen. Heb je klachten over de wijze waarop Fonte trainingen met je persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen met de verantwoordelijke gegevensbeschermer van Fonte trainingen, Linda Mol. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacyverklaring kunnen ook aan haar worden gericht.


juni 2018